1,443
Dziś Piątek
2023-03-24

Obejrzyj koniecznie, które działalności obecnie najchętniej wybierają firmy w gminie Biała Podlaska

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_OTWARTE_ludzie przed_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-03-24 Popatrz, które działalności gospodarcze obecnie wybiera najwięcej firm w gminie Biała Podlaska

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-24 godz: 9:28:40
2.Ilość wszystkich firm w gminie Biała Podlaska wynosi: 1636
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Biała Podlaska wynosi: 868
Pierwsze miejsce
Spośród rodzajów działalności gospodarczych, które w okresie 1-24 marzec 2023 rozwijały się najszybciej, najbardziej wzrosła ilość firm, które jako główną działalność prowadzą Wykonywanie instalacji elektrycznych. Widzimy, że wyraźnie wysuwa się ona na prowadzenie, bo w tym czasie w gminie Biała Podlaska ich liczba zwiększyła się o 2.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, wzrosła o 1, co stanowi 50% liczby podmiotów, które wybierały tę branżę najczęściej.
Trzecie miejsce
Na trzecim z kolei miejscu znajduje się Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Liczba firm prowadzących tę działalność zwiększyła się o 1.
Działalności gospodarcze o największym wzroście w gminie Biała Podlaska za okres 1-24 marzec 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Wzrost ilości firm
${li_top_txt}
1
Wykonywanie instalacji elektrycznych
2
2
Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
1
3
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
1
4
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
1
5
Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
1
6
Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
1
7
Przygotowanie terenu pod budowę
1
8
Pozostała działalność pocztowa i kurierska
1
9
ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
1
10
Wydawanie gazet
1

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze obecnie się rozwijają

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź działalności gospodarcze, które rozwijały się w gminie Biała Podlaska w ostatnich miesiącach

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Poznaj działalności gospodarcze, jakie będą wybierać firmy w gminie Biała Podlaska

Trwa pobieranie danych...