1,440
Dziś Piątek
2023-03-24

Przyjrzyj się, z jakich działalności obecnie wycofują się firmy w gminie Biała Podlaska

Aktualizacja: dzisiaj10:25
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_likwidacja firmy_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2023-03-24 Przyjrzyj się, z jakich działalności gospodarczych w gminie Biała Podlaska obecnie rezygnuje najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-24 godz: 10:29:05
2.Ilość wszystkich firm w gminie Biała Podlaska wynosi: 1636
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Biała Podlaska wynosi: 868
Pierwsze miejsce
Wśród rodzajów działalności gospodarczej, z których w okresie 1-24 marzec 2023 zrezygnowało najwięcej aktywnych firm w gminie Biała Podlaska, na pierwszym miejscu od końca widzimy Działalność taksówek osobowych. Liczba firm, które prowadziły tę działalność jako główną, spadła o 1.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, spadła o 1.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Z kolei na trzeciej pozycji od końca plasuje się Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. Liczba prowadzących ją firm zmniejszyła się o 1.
Działalności gospodarcze o największym spadku w gminie Biała Podlaska za okres 1-24 marzec 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Działalność taksówek osobowych
-1
2
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
-1
3
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
-1
4
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
-1
5
Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
-1
6
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
-1
7
Działalność morskich agencji transportowych
0
8
Działalność agencji informacyjnych
0
9
Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
0
10
Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
0

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze wykonuje coraz mniej firm

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, których najwięcej ubywało w gminie Biała Podlaska w ostatnich miesiącach

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Sprawdź, jakich rodzajów firm w gminie Biała Podlaska ubędzie najwięcej

Trwa pobieranie danych...