1,443
Dziś Piątek
2023-03-24

Zobacz, jakie działalności prowadzi niewiele firm w gminie Biała Podlaska

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_praca (4)_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-03-24 Działalności gospodarcze, które wybiera najmniej firm w gminie Biała Podlaska

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-24 godz: 9:28:39
2.Ilość wszystkich firm w gminie Biała Podlaska wynosi: 1636
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Biała Podlaska wynosi: 868
Pierwsze miejsce
Patrząc na najmniej powszechne działalności gospodarcze w gminie Biała Podlaska, zauważyliśmy, że niewiele aktywnych firm jako główną działalność wykonuje – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. Prowadzi ją 1 firma.
Drugie miejsce
Do najmniej powszechnych działalności gospodarczych wykonywanych przez firmy należy też Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych. Zajmuje ona drugie miejsce. Tę działalność obecnie wykonuje 1 firma.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego to z kolei trzecia działalność gospodarcza z tego zestawienia. Wykonywana jest przez 1 firmę.
Najrzadziej wybierane działalności gospodarcze w gminie Biała Podlaska – marzec 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
1
2
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
1
3
Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
1
4
Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
1
5
Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
1
6
Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych
1
7
Wydawanie gazet
1
8
Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
1
9
Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
1
10
Chów i hodowla pozostałych zwierząt
1

W REGIONACH Panorama regionu - odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najmniej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najmniej firm w gminie Biała Podlaska

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które w gminie Biała Podlaska prawdopodobie wybierze najmniej firm

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...