1,443
Dziś Piątek
2023-03-24

Sprawdź, jakie uprawnienia posiada najwięcej firm w gminie Biała Podlaska

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_restauracja_alkohol.jpg

NA DZISIAJ – 2023-03-24 Najczęściej wybierane uprawnienia w gminie Biała Podlaska

Opis
Artykuł dotyczy uprawnień uzyskanych przez podmioty zarejestrowane w CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza), czyli licencji, koncesji, zezwoleń oraz wpisów do rejestrów działalności regulowanej.
Uprawnienia są wydawane przez właściwy organ, np. Urząd Miasta/Gminy, Starostwo, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Finansów. Wykaz uprawnień jest publikowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zawiera on informacje o wydającym je organie oraz podstawie prawnej.
Wyszukiwanie podmiotów gospodarczych według wybranego uprawnienia jest dostępne w serwisie owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-03-24 godz: 9:28:39
2.Ilość wszystkich firm w gminie Biała Podlaska wynosi: 1636
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Biała Podlaska wynosi: 868
Pierwsze miejsce
W miesiącu marzec 2023 – 37 firm posiada w gminie Biała Podlaska uprawnienie o nazwie Licencja dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy. To uprawnienie ma niewielką przewagę nad drugą pozycją z tego zestawienia.
Drugie miejsce
Obecnie drugie miejsce przypada na uprawnienie o nazwie Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – rzeczy, ponieważ posiada je 35 firm. Stanowi to 95% w porównaniu do liczby firm, które wybrały najpopularniejsze uprawnienie.
Trzecie miejsce
Na trzeciej pozycji w tym zestawieniu jest Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Posiada je 11 firm.
Najczęściej wybierane uprawnienia przez firmy w gminie Biała Podlaska – marzec 2023
Miejsce
Nazwa uprawnienia, zezwolenia, koncesji
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Licencja dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy
37
2
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – rzeczy
35
3
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
11
4
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
10
5
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
9
6
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
9
7
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
8
8
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
8
9
Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż
8
10
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
7

W REGIONACH Porównaj, jakie uprawnienia posiada większość firm w regionie

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Jakie uprawnienia w ostatnich miesiącach wybierała większość firm w gminie Biała Podlaska?

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Jakie uprawnienia będą wybierać firmy w gminie Biała Podlaska?

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: